IZDVOJENI PROIZVOD

Režemo uslužno trupce za naručitelje, sa kompletnom obradom rezane građe.

Vršimo uslužni prijevoz trupaca, ogrjevnog drva i rezane građe.

Sadimo nasade, šumske kulture, vršimo uzgojne radove u šumi i nasadima.

onam 12